Image thumbnail

Green Turkey

200g, 20.5 ron/400g, 32 ron